Prema vašim tehničkim nacrtima organizujemo proizvodnju metalnih komponenata i celih konstrukcija, testiramo kvalitet proizvoda i organizujemo dostavu u dogovorenim rokovima. Za svaki deo proizvodnje pronalazimo idealnog partnera među našim saradnicima.

Razvoj potpuno novog proizvoda

Kompanija Silver poseduje bogato iskustvo u realizaciji ideja svojih klijenata i u razvoju potpuno novih proizvoda. To podrazumeva kompletno rešenje: dizajn, izradu, montažu i testiranje proizvoda nastalog na osnovu želje i tehničke dokumentacije klijenta. Do sada je na taj način realizovan veći broj projekta na koje smo veoma ponosni.

Silver vam može pomoći u realizaciji ideja. Proces saradnje predstavićemo kroz nekoliko faza:

1. faza – Popunite upit ili pošaljete mejl sa što više detalja na adresu office@metalprodction.rs

2. faza – Mi radimo analiza zahteva i obaveštavamo vas o mogućnostima saradnje

3. faza – Zajedno biramo materijale i definišemo dizajn proizvoda.

4. faza – Definišemo cene za prototip i za gotov proizvod, kao i roka kada bi bila moguća isporuka.

5. faza – Izrada prototipa

6. faza – Prototip podleže testiranju. Proverava se njegova funkcionalnost i ispunjenost zadatih kriterijuma.

7. faza – Ukoliko je prototip dobar, otpočinjemo sa proizvodnjom. Ukoliko postoje nedostaci, oni se rešavaju neophodnim izmenama materijala, konstrukcija ili alata i opet PROIZVODNJA.

Cilj celog ovog procesa je zadovoljan klijent sa kojim nasavljamo saradnju. To toga nas dovodi razrađen višegodišnji sistem rada.